bokmålsordboka
-ol
SUBSTANTIV
I betydning 1 av -ol i alkohol, i betydning 2 av latin oleum ‘olje’
Suffiks i substantiv som betegner
En forbindelse som er en alkohol, i ord som
Fenol, glyserol
En oljelignende væske, i ord som
Kreosol
nynorskordboka
-ol
SUBSTANTIV
Av endinga i ordet alkohol
I kjemi: lagar nemningar for sambindingar som er alkoholar; til dømes i fenol og glyserol
-ol
SUBSTANTIV
Av latin oleum ‘olje’
Lagar nemning for ei oljeliknande væske; til dømes i kreosol