bokmålsordboka
mak
SUBSTANTIV
Norrønt mak nøytrum ‘gjøremål, mellomværende’, av lavtysk adjektiv (ge)mak ‘høvelig’, beslektet med I make
I ro og mak
make
SUBSTANTIV
Norrønt maki, egentlig substantivisk av et adjektiv ‘som passer sammen’
Den ene av et par dyr; ektefelle
Finne seg en make
Ektemake
Den ene av to ting som hører sammen
Hvor er maken til denne sokken?
Lignende ting, like, sidestykke
Maken til jentunge!
M-n hennes, hennes make fins ikke
I utrop:
Nå har jeg aldri hørt, sett på maken!
makadam
SUBSTANTIV
Etter navnet til den skotske ingeniøren J.L. McAdam, 1756–1836
Veidekke av pukkstein og fuktig sand
makaroni
SUBSTANTIV
Fra italiensk; samme opprinnelse som makron
Næringsmiddel av hvetemelsdeig, formet til korte rør eller nudler; jamfør pasta
nynorskordboka
mak
SUBSTANTIV
Norrønt mak ‘gjeremål, mellomvære’, av lågtysk adjektiv (ge)mak ‘høveleg’; samanheng med make
Ro, roleg lag eller måte
Fare, gå, sitje i mak
Med ein gammal dat:
I make (i mak)
Ta det i mak (ta det med ro)
I ro og mak
Smått og seint, roleg
mak
ADJEKTIV
Norrønt makr ‘høveleg, grei’, frå lågtysk; sjå mak
Makt vêr
makadamisering
SUBSTANTIV
makaroni
SUBSTANTIV
Italiensk fleirtal maccheroni, eldre maccaroni; same opphav som makron
Næringsmiddel av kveitemjølsdeig, forma til korte røyr eller; jamfør pasta