bokmålsordboka
lempelig
ADJEKTIV
Lavtysk limpelik
Lempelige betingelser
Få en lempelig behandling
nynorskordboka
lempeleg
ADJEKTIV
Lågtysk limpelik
Få ei lempeleg behandling