bokmålsordboka
jevn, jamn
ADJEKTIV
Norrønt jafn
Uten humper og søkk; slett, flat, plan
En jevn overflate
En jevn kant
Veien er jevn og fin
Likt fordelt eller like tykk overalt
Legge på et jevnt lag med sand
En jevn strek
Brukt som adverb
Fordele noe jevnt utover
Med ensartet konsistens eller struktur
Visp sammen til en jevn saus
Uten avbrudd og uten merkbar endring i intensitet; vedvarende, uavbrutt; regelmessig
Holde jevn fart
En jevn utvikling
Det regnet jevnt og smått
Motoren surret jevnt og fint
Det jevne slitet gav resultater
Ha jevnt humør
Komme igjen med jevne mellomrom
Like ens; like god, stor, sterk eller lignende
De to konkurrentene var helt jevne
Det er jevnere i eliteserien i år
Allmenn, vanlig; middels; enkel
De var jevne folk
Leve i jevne kår
Brukt som adverb: akkurat
Det blir 100 kr jevnt
Den jevne mann og kvinne
Vanlige folk
Jamt og samt
Støtt og stadig
Jamt slutt
Helt slutt
Jevne tall
Tall som kan deles på to uten brøk
Jevnt og trutt
Uten avbrudd
Stadig, konstant
Det har gått jevnt og trutt nedover med salget
Jevnt over
Stort sett, til vanlig
Gjennomsnittlig
Kiloprisen ligger jevnt over på 40 kroner
På det jevne
Av vanlig, ordinær eller middelmådig type
Det ble en kamp på det jevne
jamnad
SUBSTANTIV
Norrønt jafnaðr
jamne
SUBSTANTIV
Norrønt jafni; av jevn
Slekt av planter med lysebrune eller grønne stilker og små skjellformete blader; Diphasiastrum
jamne
SUBSTANTIV
Norrønt jafni
nynorskordboka
jamn
ADJEKTIV
Norrønt jafn
Utan humpar og søkk; slett, flat
Ei jamn overflate
Ein jamn kant
Vegen er jamn og fin
Likt fordelt eller like tjukk overalt
Leggje på eit jamt lag med sand
Ein jamn tråd
Brukt som adverb
Så kornet jamt
Med einsarta konsistens eller struktur
Bland ingrediensane saman til ein jamn masse
Utan avbrot og utan merkande endring i intensitet; vedvarande, ubroten; regelviss
Jamn vind
Halde jamn fart
Regne jamt
Det jamne slitet
Ei jamn utvikling
Med jamne mellomrom
Like eins; like stor, sterk, gjæv eller liknande
Dei er jamne i styrke
Dei to konkurrentane var heilt jamne
Allmenn, vanleg; middels; enkel
Den jamne levemåten
Det var jamne folk
Dei kom frå jamne kår
Brukt som adverb: akkurat
Det blir 500 kr jamt
Brukt som adverb: ofte, alltid
Jamt er det slik
Den jamne mann og kvinne
Vanlege folk
Jamne tal
Tal som kan delast på to utan brøk
Jamt og samt
Støtt og stadig
Jamt og trutt
Utan avbrot
Stadig, konstant
Utgiftene stig jamt og trutt
Jamt over
Stort sett, til vanleg
Gjennomsnittleg
Dei brukte jamt over 200 kroner til mat om dagen
Jamt slutt
Heilt slutt
På det jamne
Av vanleg, ordinært eller middels slag
Resultata låg på det jamne
jamnad
SUBSTANTIV
Norrønt jafnaðr
Det å vere jamn
Jamnaden til årringane i tømmeret
Dei regulerer jamnad og tettleik på juletrea
Lik fordeling, likskap
Skape større jamnad i levekåra
jamning
SUBSTANTIV
Det å jamne
Jamning av grushaugar
Røre (av væske og mjøl, smør eller liknande) til å jamne saus, suppe eller liknande med
Lag ei glatt jamning av mjøl og fløytemjølk
I språkvitskap: tilnærming eller utjamning mellom rotvokal og endingsvokal i jamvektsord
jamne
SUBSTANTIV
Norrønt jafni
Det å vere jamn; jamleik
På jamnen
Til vanleg
På jamnen var slike naust slurvete bygde