bokmålsordboka
heterofili
SUBSTANTIV
Jamfør -fili
Kjønnsdrift rettet mot motsatt kjønn; heteroseksualitet; til forskjell fra bifili og homofili
nynorskordboka
heterofili
SUBSTANTIV
Jamfør -fili
Kjønnsdrift retta mot motsett kjønn; heteroseksualitet; til skilnad frå bifili og homofili