bokmålsordboka
-fili
SUBSTANTIV
Fra gresk ‘kjærlighet, vennskap’
Etterledd i ord som viser interesse for, tiltrekning mot eller kjærlighet til noe; i ord som bibliofili, heterofili og xenofili
nynorskordboka
-fili
SUBSTANTIV
Frå gresk ‘kjærleik, venskap’
Etterledd i ord som uttrykkjer interesse for, dragning mot eller kjærleik til noko; i ord som bibliofili og xenofili