bokmålsordboka
-fili SUBSTANTIV Fra gresk ‘kjærlighet, vennskap’
Etterledd i ord som viser interesse for, tiltrekning mot eller kjærlighet til noe; i ord som bibliofili, heterofili og xenofili