bokmålsordboka
etanol
SUBSTANTIV
Av etanol og -ol
Vanlig alkohol, for eksempel brukt i rusdrikker; etylalkohol
nynorskordboka
etanol
SUBSTANTIV
Av etan og -ol
Vanleg alkohol, til dømes brukt i rusdrikker; etylalkohol