bokmålsordboka
egg
SUBSTANTIV
Norrønt egg
Rundaktig gjenstand med hardt skall eller myk hinne omkring en eggcelle og næringsstoffer i halvt flytende form
Fugler, krypdyr og insekter legger egg
Høner som legger egg
Linerla ligger på eggene
Sneglenes egg klekkes om høsten
Som etterledd i ord som:
Egg av høns, brukt som matvare; jamfør eggekrem, eggerøre og speilegg
Bløtkokt egg
Hardkokt egg
Stekt egg og bacon
Kaker og desserter med mye egg
Noe som er formet som et egg
Påskepynt med egg av isopor
Som etterledd i ord som:
kjønnscelle hos kvinne eller hunndyr; eggcelle
Columbi egg
(etter navnet til Kristoffer Columbus, 1451–1506, fordi han skal ha fått et egg til å stå på enden ved å knuse spissen mot bordet) enkel, men genial løsning
Egget vil lære høna å verpe
Den uerfarne vil belære den erfarne
Legge alle eggene i én kurv
Satse alt på én mulighet
Arbeide med flere løsninger, så en ikke legger alle eggene i én kurv
Som plommen i egget
Så godt som en kan ha det
Svært godt
Ha det som plommen i egget
Hun trivdes som plommen i egget
egg
SUBSTANTIV
Norrønt egg, samme opprinnelse som tysk Ecke ‘hjørne, kant’
Slipt kant på skjære-, hogge- og stikkredskap
Slipe egg på øksa
Som etterledd i ord som:
Kvass, smal fjellrygg
Lang rygg i havbunnen; ytterkant av banke
Fiske på egga
eggcelle, eggselle
SUBSTANTIV
kjønnscelle hos individ av hunkjønn
nynorskordboka
egg
SUBSTANTIV
Norrønt egg
Rundvoren ting med hardt skal eller mjuk hinne omkring ei eggcelle og næringsemne i halvt flytande form
Både fuglar og insekt legg egg
Hønene verp egg
Linerla ligg på egga
Egga blir klekte om våren
Som etterledd i ord som:
Egg av høns, brukt som matvare; jamfør eggekrem, eggerøre og speilegg
Steikt egg og bacon
Vil du ha blautkokt eller hardkokt egg?
Ei kake med mykje egg
Noko som er forma som eit egg
Påskepynt med egg av isopor
Som etterledd i ord som:
kjønnscelle hos kvinne eller hodyr; eggcelle
Columbi egg
(etter namnet til Kristoffer Columbus, 1451–1506, fordi han skal ha fått eit egg til å stå på enden ved å knuse spissen mot bordet) enkel, men genial løysing
Egget vil lære høna å verpe
Den urøynde vil ta den røynde i skule
Leggje alle egga i éi korg
Satse alt på éi moglegheit
Det er ikkje klokt av ei verksemd å leggje alle egga i éi korg
Som plomma i egget
Så godt som ein kan ha det
Svært godt
Ha det som plomma i egget
Ho treivst som plomma i egget
egg
SUBSTANTIV
Norr. egg; same opphav som ty. Ecke ‘kant, hjørne’
Kvesst kant på skjere-, hogg- og stikkreiskap
Skjerande verktøy må ha kvass egg
Som etterledd i ord som:
Kvass fjellrygg; øvre kant av ein fjellkam
Lang rygg i havbotnen; ytterkant av ein banke
Fiske på egga
eggcelle, eggselle
SUBSTANTIV
kjønnscelle hos individ av hokjønn