bokmålsordboka
eggcelle, eggselle
SUBSTANTIV
kjønnscelle hos individ av hunkjønn
nynorskordboka
eggcelle, eggselle
SUBSTANTIV
kjønnscelle hos individ av hokjønn