bokmålsordboka
avslappet, avslappa
ADJEKTIV
Jamfør slappe
Uten spenninger i kroppen; rolig
En avslappet kroppsholdning
Virke rolig og avslappet
Ha et avslappet forhold til noe
En avslappet atmosfære
Ha en avslappet hverdagsstil
nynorskordboka
avslappa
ADJEKTIV
Jamfør slappe
Utan spenningar i kroppen; roleg
Vere avslappa før ein skal sove
Vere blid og avslappa
Ha eit avslappa forhold til noko
Ein avslappa atmosfære
Ha ein avslappa kvardagsstil