bokmålsordboka
arm i arm
Med armene viklet inn i hverandre
De gikk arm i arm nedover gata
Se: arm
nynorskordboka
arm i arm
Med armane vikla inn i kvarandre
Dei gjekk arm i arm nedover gata
Sjå: arm