bokmålsordboka
-seter
SUBSTANTIV
Av sete
I sammensetninger: bil, buss, sofa og lignende med så mange sitteplasser eller passasjerplasser som forleddet sier
Femtiseter
Femseter
nynorskordboka
-setes
ADJEKTIV
Genitiv av sete
Som har så mange sete som førsteleddet nemner; til dømes i tosetes og tresetes