bokmålsordboka
-seter
SUBSTANTIV
Av sete
I sammensetninger: bil, buss, sofa og lignende med så mange sitteplasser eller passasjerplasser som forleddet sier
Femtiseter
Femseter
nynorskordboka
-setar
SUBSTANTIV
Av sete
Bil, buss, sofa eller liknande med så mange sitjeplassar som førsteleddet nemner; til dømes i femsetar