bokmålsordboka
-sesse
SUBSTANTIV
Norrønt -sessa
I sammensetninger: norrøn båt med så mange seter (rom) for rorskarer som forleddet sier
Sekstensesse, tjuesesse
nynorskordboka
-sesse
SUBSTANTIV
Norrønt -sessa; samanheng med sess
I norrøn tid: båt som hadde så mange sete (rom) for rorskarar på kvar side som førsteleddet nemner; i ord som sekstensesse