bokmålsordboka
Ingen artikler funnet for "-sam" i bokmålsordboka
nynorskordboka
-sam
ADJEKTIV
Norrønt -samr; same opphav som same
Brukt til å lage adjektiv, av abstrakte substantiv el adjektiv: som har den eller den eigenskapen, som er huga til, full av; til dømes i alvorsam, annsam, einsam, langsam, morosam, trøysam og tungsam; ; jamfør -full og og -leg