bokmålsordboka
-full
SUBSTANTIV
-full
ADJEKTIV
nynorskordboka
-full
SUBSTANTIV
I tydinga ‘mengd av det som førsteleddet rømmer’ og med kjønn etter førsteleddet; såleis til dømes handfull, skeifull og munnfull