bokmålsordboka
-pott
SUBSTANTIV
Jamfør nynorsk pòte ‘stikke, rote, grave’
I sammensetninger som
Askepott, slikkepott
nynorskordboka
-pott
SUBSTANTIV
Jamfør pote
I samansetningar; i ord som sleikepott