bokmålsordboka
-pat
SUBSTANTIV
Av gr. pathos ‘lidelse, følelse’
Etterledd i betegnelse for person som lider av en viss tilstand; i ord som psykopat
Etterledd i betegnelse for person som behandler sykdommer og tilstander på en bestemt måte; i ord som homøopat og homeopat
-pati
SUBSTANTIV
Av gresk pathos ‘lidelse, lidenskap’
Suffiks brukt til å danne substantiv: lidelse, sykdom; følelse, i ord som
Apati, homøopati, sympati, telepati
nynorskordboka
-pat
SUBSTANTIV
Person som lid av tilstand som førsteleddet nemner; til dømes psykopat
Person som behandlar tilstandar slik som førsteleddet nemner; til dømes homeopat
-pati
SUBSTANTIV
Av gresk pathos ‘liding, kjensle’
I ord som gjeld liding, sjukdom eller kjensle; til dømes i apati, psykopati, sympati og telepati