bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av akt
scenestykke i så mange akter som førsteleddet angir; i ord som enakter og toakter
nynorskordboka
-ok
SUBSTANTIV
Av voke
I substantiv som til dømes; jonsok og olsok