bokmålsordboka
-ode
SUBSTANTIV
Gresk -odos, av hodos ‘vei’
Suffiks brukt til å danne substantiv, i ord som
Elektrode, metode, periode
nynorskordboka
-ode
SUBSTANTIV
Gresk -odos av hodos ‘veg’
Brukt i substantiv; til dømes i elektrode, metode og periode