bokmålsordboka
Ingen artikler funnet for "-nar" i bokmålsordboka
nynorskordboka
-nar
SUBSTANTIV
Eigenleg -ar utvida med n
I visse yrkesnemningar; til dømes i gartnar og kunstnar