bokmålsordboka
-nakket, -nakka
ADJEKTIV
Som har slik nakke som forleddet sier, ofte i overført betydning i ord som
Hardnakket, stivnakket
nynorskordboka
-nakka
ADJEKTIV
Av nakke
Med slik nakke som førsteleddet nemner; til dømes i hardnakka og stivnakka