bokmålsordboka
-logisk
ADJEKTIV
Se -log og -logi; samme opprinnelse som logisk
Brukt til å danne adjektiv: som tilhører det fagområdet som det tilsvarende ordet på -logi nevner, i ord som
Biologisk, geologisk, limnologisk, patologisk
nynorskordboka
-logisk
ADJEKTIV
Same opphav som logisk
Som høyrer til det fagområdet som det tilsvarande ordet på -logi nemner; til dømes i limnologisk og patologisk