bokmålsordboka
Ingen artikler funnet for "-liva" i bokmålsordboka
nynorskordboka
-liva
ADJEKTIV
Av liv
Som har slikt liv eller som lever slik som førsteleddet nemner; til dømes reinliva, seigliva og stuttliva