bokmålsordboka
-ling
SUBSTANTIV
Norrønt -lingr; (1) opphavlig sammensetning av l og -ing, som i killing; (2) av grunnord som ender på l, som i gamling, deretter analogisk i andre ord, som i sjukling; (3) i noen ord fra tysk, som i stikling
Suffiks som danner substantiv
Av substantiv, i ord som ætling, yndling
Av adjektiv, i ord som usling, sjukling
nynorskordboka
-ling
SUBSTANTIV
Norrønt -lingr; dels (og opphavleg) samansett av diminutivpartikkelen l og III -ing, til dømes i killing; dels av III -ing lagt til grunnord som endar på l, til dømes i gamling, deretter analogisk i andre ord, til dømes sjukling; dels i somme ord frå tysk, til dømes stikling
Av substantiv; til dømes i kylling og kjukling
Av adjektiv; til dømes i sjuking og sjukling
Jamfør tvilling