bokmålsordboka
-fjelsk ADJEKTIV Av fjell
Etterledd i sammensetninger der førsteleddet angir himmelretning; i ord som nordafjelsk og nordenfjelsk