bokmålsordboka
-fjelsk
ADJEKTIV
Av fjell
Etterledd i sammensetninger der førsteleddet angir himmelretning; i ord som nordafjelsk og nordenfjelsk
nynorskordboka
-fjelsk
ADJEKTIV
Av fjell
Etterledd i samansetningar der førsteleddet nemner himmelretningen; i ord som austanfjelsk og sønnanfjelsk