bokmålsordboka
-fjells
ADVERB
Genitiv av fjell
Etterledd i sammensetninger der førsteleddet angir hvilken side av fjellet; i ord som nordafjells og nordenfjells
nynorskordboka
-fjells
ADVERB
Genitiv av fjell
Etterledd i samansetningar der førsteleddet nemner kva for side av fjellet; i ord som austanfjells og nordanfjells