bokmålsordboka
-fjells ADVERB Genitiv av fjell
Etterledd i sammensetninger der førsteleddet angir hvilken side av fjellet; i ord som nordafjells og nordenfjells