bokmålsordboka
-fingret, -fingra
ADJEKTIV
Av finger
Som har slike fingrer som førsteleddet nevner; i ord som klåfingret og klåfingra
nynorskordboka
-fingra
ADJEKTIV
Av finger
Som har slike fingrar som førsteleddet nemner; i ord som klåfingra og langfingra