bokmålsordboka
-fingret, -fingra ADJEKTIV Av finger
Som har slike fingrer som førsteleddet nevner; i ord som klåfingret og klåfingra