bokmålsordboka
-fil
SUBSTANTIV
Av gresk philos ‘venn, elsker’
Etterledd i ord som gjelder person som liker, elsker eller er tiltrukket av noe; i ord som bibliofil
-fil
ADJEKTIV
Samme opprinnelse som fil-
Etterledd i ord som gjelder det å like, elske eller være tiltrukket av noe; i ord som bibliofil og xenofil
-fili
SUBSTANTIV
Fra gresk ‘kjærlighet, vennskap’
Etterledd i ord som viser interesse for, tiltrekning mot eller kjærlighet til noe; i ord som bibliofili, heterofili og xenofili
nynorskordboka
-fil
SUBSTANTIV
Av gresk philos ‘ven, elskar’
Etterledd i ord som gjeld person som liker, elskar eller er tiltrekt av noko; i ord som bibliofil
-fil
ADJEKTIV
Same opphav som fil-
Etterledd i ord som gjeld det å like, elske eller vere tiltrekt av noko; i ord som anglofil og homofil
-fili
SUBSTANTIV
Frå gresk ‘kjærleik, venskap’
Etterledd i ord som uttrykkjer interesse for, dragning mot eller kjærleik til noko; i ord som bibliofili og xenofili