bokmålsordboka
-ferdig ADJEKTIV
Etterledd brukt om noe eller noen som er eller opptrer på en bestemt måte; i ord som lettferdig, sannferdig og stillferdig