bokmålsordboka
-feldig ADJEKTIV Fra lavtysk, norrønt feldr ‘beskaffen’; av falle
Etterledd i adjektiv som beskriver en tilstand; i ord som avfeldig, drikkfeldig og lemfeldig