bokmålsordboka
-farer SUBSTANTIV
Etterledd brukt i sammensetninger for person som farer dit førsteleddet angir; i ord som månefarer og nordpolsfarer