bokmålsordboka
nordpolsfarer
SUBSTANTIV
Deltaker på en ekspedisjon til Nordpolen
nynorskordboka
nordpolsfarar
SUBSTANTIV
Deltakar på ei ferd til Nordpolen