bokmålsordboka
-fag SUBSTANTIV Fra gresk av phagein ‘ete’
Suffiks: -eter, -spiser, i ord som antropofag, bakteriofag