bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av latin -cida, av caedere ‘drepe’
suffiks som lager substantiv som betegner noe som dreper; i ord som baktericid, biocid og pesticid
-cid
ADJEKTIV
Jamfør -cid
suffiks som lager adjektiv for å betegne at noe virker drepende; i ord som baktericid
nynorskordboka
-cid
SUBSTANTIV
Av latin -cida, av caedere ‘felle’
suffiks som lagar substantiv for noko som drep; i ord som baktericid, biocid og pesticid
-cid
ADJEKTIV
Jamfør -cid
suffiks som lagar adjektiv for det å verke drepande; i ord som baktericid