bokmålsordboka
-cid SUBSTANTIV Av latin -cida, av caedere ‘drepe’
suffiks som lager substantiv som betegner noe som dreper; i ord som baktericid, biocid og pesticid
-cid ADJEKTIV Jamfør -cid
suffiks som lager adjektiv for å betegne at noe virker drepende; i ord som baktericid