bokmålsordboka
-bygg SUBSTANTIV Av bygge
Etterledd i betegnelse for person fra det stedet som førsteleddet angir; i ord som fosnesbygg og steinkjerbygg