bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av bygge
Etterledd i betegnelse for person fra det stedet som førsteleddet angir; i ord som fosnesbygg og steinkjerbygg
nynorskordboka
-bygg
SUBSTANTIV
Etterledd i nemning for person som er frå den staden som førsteleddet nemner; i ord som fosnesbygg og steinkjerbygg