bokmålsordboka
-bygding SUBSTANTIV Av bygd
Etterledd i betegnelse for person som bor i en bygd som blir nevnt eller karakterisert i førsteleddet; i ord som nordbygding og sambygding