bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Jamfør norrønt byrðingr ‘handelsskip, lastebåt’; av bord
Etterledd i navn på visse båttyper; i ord som fembøring
Person fra det stedet som førsteleddet nevner; i ord som askerbøring og røykenbøring
nynorskordboka
-børing
SUBSTANTIV
Jamfør norrønt byrðingr ‘handelsskip, lastebåt’; av bord
Etterledd i namn på visse båttypar; i ord som fembøring
Person frå den staden som førsteleddet nemner; i ord som askerbøring og røykenbøring