bokmålsordboka
-børing SUBSTANTIV Jamfør norrønt byrðingr ‘handelsskip, lastebåt’; av bord
Etterledd i navn på visse båttyper; i ord som fembøring
Person fra det stedet som førsteleddet nevner; i ord som askerbøring og røykenbøring