bokmålsordboka
ADJEKTIV
Av arm
Med så mange armer eller med slike armer som førsteleddet angir; i ord som langarmet, langarma og sjuarmet
nynorskordboka
-arma
ADJEKTIV
Av arm
Med slike eller så mange armar som førsteleddet nemner; i ord som langarma og trearma