bokmålsordboka
-armet, -arma ADJEKTIV Av arm
Med så mange armer eller med slike armer som førsteleddet angir; i ord som langarmet, langarma og sjuarmet