bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av latin -anus
suffiks brukt for å angi at en person kommer fra, hører til, er tilhenger av det som førsteleddet nevner; i ord som afrikaner, peruaner, kubaner, cubaner og lutheraner; jamfør -ianer
-an
SUBSTANTIV
Av latin -anus
suffiks brukt i substantiv; for eksempel i membran og meridian
nynorskordboka
Ingen artikler funnet for "-aner" i nynorskordboka