bokmålsordboka
Ingen artikler funnet for "-ande" i bokmålsordboka
nynorskordboka
-ande
ADJEKTIV
Norrønt -andi
suffiks som lagar presens partisipp når ho blir lagd til stamma av eit verb; til dømes drikkande og seglande
suffiks i ein del rekkjetal; til dømes i sjuande, trettande og trettiande
-ande
ADVERB
Norrønt -andi, -endi (eller -indi, -yndi) presens partisipp og nominalsuffiks
suffiks brukt til å lage adverb med samanliknande og forsterkande tyding av adjektiv eller substantiv; til dømes i bekande og fælande