bokmålsordboka
SUBSTANTIV
Av akt
scenestykke i så mange akter som førsteleddet angir; i ord som enakter og toakter
nynorskordboka
-aktar
SUBSTANTIV
Av akt
Scenestykke i så mange akter som førsteleddet nemner; i ord som einaktar og toaktar