bokmålsordboka
-akter SUBSTANTIV Av akt
scenestykke i så mange akter som førsteleddet angir; i ord som enakter og toakter