bokmålsordboka
ADJEKTIV
Av fransk -able, av latin -abilis
suffiks som lager adjektiv for det å være slik som førsteleddet nevner; i ord som diskutabel, kapabel og variabel
nynorskordboka
-abel
ADJEKTIV
Av fransk -able, av latin -abilis
suffiks som lagar adjektiv for det å vere slik som førsteleddet nemner; i ord som diskutabel, kapabel og variabel