bokmålsordboka
-abel ADJEKTIV Av fransk -able, av latin -abilis
suffiks som lager adjektiv for det å være slik som førsteleddet nevner; i ord som diskutabel, kapabel og variabel