bokmålsordboka
lydig
ADJEKTIV
Av lyde
Som (vanligvis) følger påbud, som retter seg etter autoriteter
Snill og lydig
Lydige barn
Være lydig mot noe(n)
Som adverb:
Hunden fulgte lydig med
lydighet
SUBSTANTIV
lojalitet; det å være lydig
Blind lydighet
Kreve lydighet av andre
nynorskordboka
lydig, lydug
ADJEKTIV
Av lyde
Villig til å lyde; føyeleg, lojal
Vere lydig mot noko(n)
Lydige barn
Adverb:
Hunden følgde lydig med