bokmålsordboka
krok
SUBSTANTIV
Norr. krókr
Bøyd gjenstand som brukes til å holde noe fast med, henge noe på eller lignende
Skinka hang på en krok
En båtshake med krok i enden
Døra var stengt med en diger krok
En line på 200 kroker
Krik og krok
Buktninger, svinger
Veien går i krik og krok
Alle tenkelig steder
Hver eneste krik og krok skal utforskes
Gjøre rent i alle kriker og kroker
Hviske i krokene
Snakke sammen i hemmelighet
Sladre
Spenne krok for
Sette beinet slik at en annen snubler i det
Dra krok
Prøve krefter ved å dra i hverandre i en finger
Bli trengt opp i en krok
Bli satt til veggs i en diskusjon
Bite på kroken
La seg lure
Få noen på kroken
Få noen til å bli engasjert
Få noen til kjæreste
Forfatteren fikk leseren på kroken fra første side
Endelig fikk hun ham på kroken
Den må tidlig krøkes som god krok skal bli
Skal en bli flink til noe, må en begynne å øve seg tidlig
Kroken på døra
Slutten på noe
Det å måtte gi opp en virksomhet
Avgiften betydde kroken på døra for bedriften
Svak økonomi satte kroken på døra
Som etterledd i ord som:
Bøyning, sving eller vinkel på linje, elv, vei og lignende
Stien gikk i kroker og svinger
Vinkel på kroppsdel
Som etterledd i ord som:
Bortgjemt sted; hjørne
En bortgjemt krok
Gjøre ordentlig rent i krokene
Sitte borte i en krok
Person som vekker medynk
Gutten var en blek liten krok
En gammel krok
krokan
SUBSTANTIV
Fra fransk , av croquer ‘knase’
Sprøstekt masse av sukker og mandler
krokanis
SUBSTANTIV
Iskrem med knust krokan i
krokett
SUBSTANTIV
Fra fransk , av croquer ‘knase’
Liten rett av stuet kjøtt, fisk, sopp eller grønnsaker som gis en rundaktig form, paneres og kokes i fett
nynorskordboka
krok
SUBSTANTIV
Norr. krókr
Noko som er krøkt, brukt til å halde fast noko med, henge noko på eller liknande; stong med bøyg i enden
Nøkkelen hang på ein krok
Eit snøre med krok på
Ei stang med krok i enden
Krik og krok
Buktingar, svingar
Elva går i krikar og krokar
Alle tenkjelege stader
Kleda låg slengde i krik og krok
Leite i alle krikar og krokar
Kviskre i krokane
Snakke saman i løynd
Sladre
Kroken på døra
Slutten på noko
Det å avslutte ei verksemd
Avgifta vart kroken på døra for verksemda
Setje kroken på døra av økonomiske årsaker
Bite på kroken
La seg lure
Spenne krok for
Setje beinet slik at ein annan snublar i det
Bli trengd opp i ein krok
Bli sett til veggs i ein diskusjon
Den skal tidleg krøkjast som god krok skal bli
Skal ein bli flink til noko, må ein byrje å øve seg tidleg
Dra krok
Prøve krefter ved å dra kvarandre etter ein finger
Få nokon på kroken
Få nokon til å bli engasjert
Få nokon som kjærast
Skrive slik at ein får lesaren på kroken
Ho fekk han på kroken
Som etterledd i ord som:
Bøyg, sving, vinkel på linje, elv, veg og liknande
Vegen gjekk i krokar og svingar
Vinkel på kroppsdel
Som etterledd i ord som:
Bortgøymd stad; hjørne
Ein mørk krok
Setje noko bort i ein krok
Person som vekkjer medynk
Hjelpe ein gammal krok
krokan
SUBSTANTIV
Frå fransk , av croquer ‘knase’
Brend masse av sukker og mandlar
krokanis
SUBSTANTIV
Iskrem med knust krokan i
krokankake
SUBSTANTIV