bokmålsordboka
kodeks
SUBSTANTIV
Av latin codex ‘bok’, opprinnelig ‘trestamme’
Sett av regler eller sedvaner
Som etterledd i ord som:
Gammel, håndskrevet bok; lovsamling
nynorskordboka
kodeks
SUBSTANTIV
Av latin codex ‘bok’, opphavleg ‘trestamme’
Sett av reglar eller sedvanar
Som etterledd i ord som:
Gammal handskriven bok; lovsamling