bokmålsordboka
flertydig
ADJEKTIV
Som har flere betydninger
Et flertydig ord
Som kan tolkes på flere måter
Et flertydig resultat
En flertydig uttalelse
flertydighet
SUBSTANTIV
Det å være flertydig; flertydig utsagn
En tilsiktet flertydighet
nynorskordboka
fleirtydig
ADJEKTIV
Som har fleire tydingar
Eit fleirtydig ord
Som kan tolkast på fleire måtar
Ei fleirtydig utsegn
fleirtydigheit
SUBSTANTIV
Det å vere fleirtydig fleirtydig utsegn
Opne for fleirtydigheit og ulike tolkingar