bokmålsordboka
-trinns
ADJEKTIV
I sammensetninger: med så mange trinn som førsteleddet nevner
Totrinns, firetrinns
nynorskordboka
Ingen artikler funnet for "-trinns" i nynorskordboka